Wat is Oefentherapie Cesar?

Heeft u pijnklachten of wilt u deze voorkomen?

Oefentherapie ...........................Bewezen effectief!

Oefentherapie Cesar is een erkende paramedische behandelmethode.

Mensen lopen, staan, bukken, tillen en hebben een bepaalde werkhouding. Niet iedereen gebruikt daarbij het lichaam op een gezonde manier. Het bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen gewoonten. Het kan zijn dat deze gewoonten niet goed zijn voor het lichaam en er voor zorgen dat spieren en gewrichten overbelast raken, waardoor pijnklachten kunnen ontstaan. Het kan onder andere gaan om rugklachten, nekklachten, hoofdpijn, bekkenklachten, maar ook om spanningsklachten of ademhalingsklachten.

Oefentherapie Cesar is gericht op het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat, die ontstaan zijn of in stand gehouden worden door het lichaam verkeerd te belasten. Hierbij wordt uitgegaan van ieders persoonlijke bewegingsmogelijkheden. Er wordt rekening gehouden met wat de persoon zelf kan en wil in zijn eigen leef- en beroepsomstandigheden. Bij een ziekte of aandoening is de behandeling gericht op het beperken van de klachten of het leren omgaan met bepaalde klachten en/of beperkingen.

Werkwijze

Tijdens de eerste behandeling vindt er een vraaggesprek plaats. Daarna wordt er gekeken naar de relatie tussen de pijnklachten en het houdings- en bewegingspatroon. Ook worden spierkracht, spierlengte en bewegingsmogelijkheden bekeken. Bij aanvang van de behandeling stelt de oefentherapeut een individueel behandelplan op. Dit behandelplan wordt met u besproken.

U wordt actief bij de therapie betrokken. U leert de samenhang zien tussen uw klachten en lichaamshouding en beweging. U leert hoe u zelf uw klachten kunt beïnvloeden. Onder begeleiding van uw oefentherapeut werkt u aan het herstel van de balans tussen spanning en ontspanning en u brengt het lichaam weer in goede conditie. In de behandeling is indien nodig ook aandacht voor de ademhaling en het omgaan met stress.

Persoonlijke begeleiding

De oefentherapeut stemt de behandeling af op uw persoonlijke situatie. Zowel uw werkomgeving (hoogte stoel en bureau), uw thuissituatie (stofzuigen, strijken) als uw hobby's (sporten, tuinieren, klussen) komen aan de orde. Door de adviezen van uw oefentherapeut toe te passen, leert u om gezonder te bewegen. Zo kunt u weer optimaal functioneren in al uw dagelijkse activiteiten. Er wordt gestreefd naar een blijvende gedragsverandering op het gebied van uw houding en beweging.